Project omschrijving

Veel meer huidaandoeningen zijn gelinkt aan de ziekte van Lyme dan tot nu toe gedacht.

Een hele reeks huidaandoeningen kunnen een teken zijn van de ziekte van Lyme, en het aantal huidaandoeningen dat wordt veroorzaakt door de Lyme bacterie is ook groter dan tot nu toe werd gedacht. Belangrijk is dat positieve huidstalen niet correleren met positieve bloedstalen voor de ziekte van Lyme. Of in andere woorden: bewijs van de ziekte van Lyme kan afwezig zijn bij een bloedstaal maar wel worden bevestigd door het nemen van de staal van de huid (indien er spefieke manifestaties aanwezig zijn).

Download het volledige artikel