Project omschrijving

Overdracht van Lyme

Er is tot op heden geen afdoend bewijs ivm de tijdsduur die noodzakelijk is om de ziekte van Lyme over te dragen van teek op mens. De vaak vernoemde minimumperiode van 24h is niet op sluitende evidentie gebaseerd. Sommige studies wijzen erop dat de transmissie veel sneller zou kunnen gebeuren dan het vaak geopperde tijdsinterval van 24h. Er is evidentie dat hoe langer de tick aanwezig is op het menselijke lichaam, hoe groter de kans is dat de bacterie wordt overgedragen (in het geval het gaat om een besmette teek).

Het blijft daarom noodzakelijk om zo snel mogelijk de teek of teken op een passende wijze te verwijderen van het lichaam, hoofd of ledematen eenmaal deze wordt/worden opgemerkt.

Download het volledige artikel