Project omschrijving

Behandeling – Doxycycline

Er wordt door patiënten vaak de vraag gesteld of bepaalde antibiotica superieur zijn t.o.v andere antibiotica na de diagnose van Lyme. Een recente studie toont aan dat in geval van een erythrema migrans en een noodzakelijke behandeling van neuroborreliose, het vaak gebruikte antibioticum ‘doxycycline’ geen betere of slechtere resultaten oplevert in vergelijking met andere antibiotica. Belangrijk is dat de studie aangeeft dat hierbij geen verschillen zijn tussen de Verenigde Staten en Europa.

Download het volledige artikel