• De ziekte van Lyme is de snelst groeiende vectorziekte!
  • De ziekte van Lyme wordt vooral veroorzaakt door teken maar kan ook via andere insecten worden overgedragen. Wanneer die besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi en zich voeden met het bloed van hun gastheer, kunnen ze de ziekte van Lyme overdragen via het bloed. Dit kan ook gepaard gaan met de overdracht van andere infectieziektes, alias co-infecties. Bij een verzwakt immuunsysteem kan dit leiden tot een multisysteemziekte, ook wel ‘late stage Lyme’ genaamd.
  • Velen herinneren zich geen tekenbeet.
  • Velen ontwikkelen geen rode kring na een beet.
  • Ook als er geen kring aanwezig is, maar u herinnert zich een beet en/of er treden ziekteverschijnselen op, is behandeling noodzakelijk.
  • Een bloedtest zegt niet altijd of iemand wel of niet besmet is. De antistoffen zijn immers vaak pas een aantal maanden nadat de tekenbeet heeft plaatsgevonden, terug te vinden in het bloed.
  • Reguliere testen zijn ook vaak vals negatief bij ‘late stage Lyme’.
  • De ziekte kan overgedragen worden van moeder op kind, tijdens de zwangerschap. Hieromtrent gebeurt er verder wetenschappelijk onderzoek.