Project omschrijving

Ziektebeeld: symptomen

Symptomen die betrekking hebben op de oren, keel en neus kunnen optreden bij de ziekte van Lyme en vaak optredende co-infecties. Deze symptomen betreffen bijvoorbeeld oorsuizingen (piepende toon in de oren), duizeligheid en gehoorverlies aan één oor, en een verhoogde gevoeligheid voor geuren en geluiden, tandpijn en hoofdpijn. In een recente Poolse studie waarin 216 patiënten met de ziekte van Lyme werden geïncludeerd rapporteerde 75% van de patiënten deze symptomen.

Download het volledige artikel