Volgende zeven onderzoeksthema’s krijgen in de periode 2017-2020 en binnen de projectoproep 2017 prioriteit:

  1. Socio-economische impact van de ziekte van Lyme in België.
  2. Diagnostische criteria en klinische definitie van de ziekte van Lyme, ook ‘late stage Lyme’. Variabiliteit van symptomen. Klinische case studies.
  3. Onderzoek naar het gedrag en werkingsmechanismen van Borrelia en de rol van co-infecties in het ontstaan van de ziekte van Lyme.
  4. Overdraagbaarheid van de ziekte van Lyme.
  5. Rol van Borrelia bij neurodegeneratieve, neurologische en psychische ziekten.
  6. Behandelingsplannen en hun doeltreffendheid.
  7. Persistentie van het pathogeen en auto-immuuninteractie t.o.v. overgebleven of persisterende antilichamen.

De vzw Time for Lyme vraagt speciale aandacht voor onderzoek dat ‘late stage Lyme’ belicht. Het zijn vooral mensen die in dit stadium zitten die het zwaarst te lijden hebben onder het gebrek aan herkenning en erkenning en een doeltreffende behandeling, waardoor zij vaak niet meer in staat zijn volwaardig te participeren in de maatschappij.