Co-infecties van Lyme

Bartonella

Bartonella is een gramnegatieve staafvormige bacterie die de rode bloedlichamen infecteert. Er zijn op dit moment 19 soorten en drie subsoorten Bartonella gevonden. Bartonella Henselae is de meest gekende vorm en veroorzaakt kattenkrabziekte. Deze begint vaak met ontstoken lymfeklieren. Deze kunnen groot en pijnlijk zijn. Bij gezonde mensen verdwijnt dit vaak spontaan.

In combinatie met de Borrelia spirocheet kunnen de klachten erger zijn daar Borrelia en Bartonella elkaar in de hand werken. Dit bemoeilijkt de behandeling. Daarnaast zijn de testen om Bartonella species op te sporen niet altijd betrouwbaar.

Mogelijke Symptomen:

 • Erge spier- en gewrichtspijnen
 • Opgezwollen, pijnlijke lymfeklieren
 • Erge Hoofdpijnen
 • Beroerte
 • Ontsteking van het hart, meer specifiek de aortaklep
 • Botpijnen en letsels
 • Gezichtsverlies
 • Woekering van endothele cellen (cellen die de binnenkant van het hart, bloed- en lymfevaten bedekken)
 • Pijnlijke voetzolen
 • Brandende huidpijnen
 • Depressie, paniek, angst
 • Pijnlijke scheenbenen
 • Striae (huidstriemen)
 • Tremoren

Ehrlichia

Ehrlichia is een anaplasma bacterie waarvan er op dit moment drie soorten zijn die de mens ziek maken: HGE (humane granulocytaire ehrlichiose), HME (Humana monocytaire Ehrlichiose) en sennetsu fever.

Deze dringen de witte bloedlichamen binnen. Anaplasmose geeft griepale verschijnselen. Daar de klachten gelijkaardig zijn aan die van Lyme en andere co-infecties worden deze vaak over het hoofd gezien. Het is echter belangrijk dat alle co-infecties ook aangepakt worden om herstel te bewerkstelligen.

“In België treden relatief veel besmettingen op in vergelijking tot de rest van Europa. Tussen 2000 en 2008 werden er 388 bevestigde gevallen gerapporteerd, terwijl voor dezelfde periode alle andere Europese landen samen slechts een honderdtal gevallen noteerden.” (bron: Knack)

Mogelijke symptomen:

 • Rillingen
 • Gewrichtspijn
 • Krampen
 • Acute koorts
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Vermoeidheid
 • Hoesten
 • Duizeligheid
 • Verwardheid
 • Neurologische problemen
 • Verstoring van de stollingsfunctie
 • Nier- en leverafwijkingen,…
 • Leukopenie (te weinig witte bloedcellen aanwezig in het bloed)
 • Miltvergroting

Babesia

Tekenkoorts of Babesiose is een ééncellig micro-organisme, Malaria-achtige parasiet die de rode bloedlichaampjes vernietigt. Er bestaan 70 soorten.

Deze co-infectie is bij miltloze mensen, mensen met een afweerstoornis en/of Lyme nog heviger.

Mogelijke Symptomen:

 • Koorts
 • Hoofdpijn
 • Ernstig nachtzweten
 • Koude rillingen
 • Lever- en miltvergroting
 • Urineverkleuring
 • Spierpijn
 • Bloedarmoede
 • Hoesten

Rickettsia

Rickettsia zijn gramnegatieve organismen die worden overgedragen door luizen, vlooien, mijten, vliegen en teken. Deze bacteriën hebben het cytoplasma nodig om te overleven en bevinden zich dus in de cel. De Spotted fever wordt door teken overgebracht, de vlektyfus wordt door luizen en vlooien overgebracht en de scrubtyfus wordt overgebracht door mijten.

De Spotted fever wordt veroorzaakt door de Rickettsia rickettsii. Hierbij komen klachten zoals koorts, erge pijnen en op de plek van de beet ontstaat een donkere plek die zich snel verspreidt. Gangreen, als complicatie, kan hierbij voorkomen.

Rickettsia helvetica veroorzaakt ernstige hartontstekingen. In het duingebied zijn de teken voor 60% besmet met Rickettsia helvetica. Alsook worden ze vaak teruggevonden in teken afkomstig van huisdieren.

In combinatie met de ziekte van Lyme kunnen zich ernstige aortaklepontstekingen, hartzak- en hartspierontstekingen voordoen.

Mycoplasma

Mycoplasma is een celwandloze, grampositieve bacterie. Het zijn zeer kleine bacteriën die een membraan hebben te vergelijken met onze huid. Er zijn meer dan 100 soorten. Mycoplasma pneumoniae is de gekendste. Ook Mycoplasma kan verschillende vormen aannemen waardoor het in combinatie met de ziekte van Lyme moeilijker te behandelen wordt. Sinusitis vormt vaak een groot probleem alsook longklachten, erge hoest en urinewegproblemen. Daarom wordt er ook best getest op mycoplasma.

Andere klachten zijn:

 • Emotionele labiliteit
 • Angst
 • Slapeloosheid
 • Vermoeidheid
 • Diverse pijnklachten

Andere infecties

FSME, Chlamydia, Candida, Coxiella, Brucella, Enterovirus, Parvovirus, Cmv, Ebv, HHV-6…

Al deze infecties zijn afzonderlijk goed te behandelen. Wanneer ze als co-infectie van Lyme moeten behandeld worden is het veel complexer en zijn ze moeilijker te behandelen. De organismen houden elkaar als het ware in stand. Het is dus van uitermate belang dat de juiste diagnose gesteld wordt, alsook de actieve co-infecties.