Project omschrijving

Behandeling – Antibiotica

Op basis van de beschikbare studies is het noodzakelijk dat er zeer genuanceerd wordt gesproken over de relatie tussen de duur van de antibioticatherapie en de waarschijnlijkheid van genezing van de ziekte van Lyme. Sommige studies stellen geen of een beperkte relatie te vinden tussen langere periodes van toediening van antibiotica en het optreden van genezing, waar sommige studies wel voordelen noteren van een langere toedieningsduur, zonder evenwel de term ‘genezing’ te claimen. Tot op heden kan dus niet worden gesteld dat een langere versus een kortere antibioticakuur meer voordelen heeft, en vice versa.

Download het volledige artikel