Lyme in België

De ziekte van Lyme is een erkende beroepsziekte in ons land. Dat betekent dus dat iemand die beroepshalve besmet wordt door een teek (bv. bos- en parkwachters, houtvesters, enz.) in aanmerking komt voor vergoeding door het Fonds voor Beroepsziekten. Men weet dus heel goed wat de ziekte van Lyme kan aanrichten, ook wat betreft langdurige arbeidsongeschiktheid. De rest van de bevolking wordt echter in de steek gelaten. Voor hen is er tot nu toe geen erkenning.

In mei 2016 werd in de Kamercommissie Volksgezondheid de resolutie over Lyme van Nele Lijnen en Ine Somers unaniem aangenomen. Deze resolutie en de unanieme steun in de Kamer zijn een belangrijke stap voorwaarts in het onderzoek naar en de strijd tegen de ziekte van Lyme.

Time for Lyme houdt vinger aan de pols wat de concrete opvolging van deze resolutie betreft. Vooral de dringende nood aan een goede erkende diagnosetest en de erkenning van de ziekte van Lyme in alle stadia en voor iedereen die besmet werd, krijgt onze verscherpte aandacht.