Wie zijn we?

//Wie zijn we?
Wie zijn we?2018-06-13T09:17:47+00:00

Time for Lyme is een vzw die in het voorjaar van 2014 in Vlaanderen werd opgericht. In januari 2017 werd deze Vlaamse vzw omgezet in een Belgische vzw om op die manier haar slagkracht te vergroten en een krachtige stem te geven op regionaal en nationaal vlak.

Time for Lyme zet tal van projecten en activiteiten op in het kader van de ziekte van Lyme. De vzw wil correcte informatie verspreiden over de ziekte van Lyme, en streeft naar (h)erkenning van de ziekte in elk van de drie stadia, in het bijzonder het derde stadium, ‘late stage Lyme’, ook wel ‘chronische’ of ‘persisterende Lyme’ genoemd. De moeilijkheid bij de ziekte is dat er heel wat gevallen bekend zijn waarbij het eerste en/of tweede stadium overgeslagen lijken te zijn en de patiënt alleen de latere verschijnselen heeft. Omdat die latere verschijnselen van de ziekte van Lyme ook in andere ziektebeelden passen, gebeurt maar al te vaak dat de behandelende arts niet of na het verloop van kostbare tijd aan de ziekte van Lyme denkt.

Time for Lyme is een vzw die werd opgericht door en zich richt tot mensen met de ziekte van Lyme. Daarnaast wendt zij zich ook tot hun naasten, artsen, paramedici, wetenschappelijke onderzoekers, politici en andere mensen met invloed, alsook de gewone burger omdat iedereen deze ziekte kan krijgen.

Time for Lyme ondersteunt en bevordert activiteiten die erop gericht zijn het welzijn van patiënten met Lyme, late stage Lyme en co-infecties te bevorderen, in de eerste plaats nationaal en waar mogelijk via internationale samenwerking.

  • Informatie verstrekken over wat de ziekte inhoudt, welke problemen er zijn m.b.t diagnosestelling, behandeling en (h)erkenning.
  • Informatie en sensibilisering rond preventiemaatregelen (vb. presentaties in scholen, preventiecampagnes naar jeugdverenigingen etc.) en het belang van een vroege detectie onder de aandacht brengen.
  • Informatie-en studiedagen organiseren voor zowel medici, paramedici als patiënten.
  • Fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Wetenschappelijk onderzoek ondersteunen vanuit een strategische onderzoeksagenda.
  • Recente bevindingen van wetenschappelijk onderzoek meedelen via de website.
  • Acties opzetten om bekendheid te geven aan de ziekte, de problematiek rond late stage Lyme in beeld brengen en de sociale gevolgen daarvan aankaarten.
  • De schrijnende socio-medische toestand bekend maken en de patiënten en hun naasten ondersteunen.
  • Organiseren van praatgroepen voor patiënten en hun naasten.
  • Het beschermen en bevorderen van patiëntbelangen. De mensenrechten verdedigen en/of discriminatie bestrijden.

Time for Lyme is een volledig zelf bedruipende vzw. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en de meesten van hen zijn zelf ziek of verwant met een Lyme patiënt. Voor de financiering van de activiteiten is de vzw afhankelijk van jaarlijkse lidgelden, benefietevenementen, inkomsten uit de webwinkel en donaties.

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers en helpende handen om onze werking te ondersteunen en bij activiteiten een handje toe te steken.