Candles for Lyme – music for life

November-december 2019
Hoogstraten

Nu mijn moeder langdurig thuis is om te vechten tegen de ziekte van Lyme, steekt zij al bij het ochtendgloren kaarsen aan als troost, maar ook omdat ze hieruit hoop en kracht put.

Mijn moeder en ik zijn zelf ook getroffen door de ziekte van Lyme (chronisch). We merken dat deze ziekte op weinig begrip kan rekenen, juist omdat er veel foute informatie de wereld ingestuurd wordt. Bovendien vinden we het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar een ziekte die, net zoals kanker, iedereen kan treffen. Met onze actie willen wij geld inzamelen en de maatschappij bewust maken van het bestaan en de ernst van deze ziekte, die helaas iedereen kan treffen. Ook willen we vragen om meer onderzoek uit te voeren naar het juiste geneesmiddel en een gepaste behandeling.

De kaarsen zijn te koop in deze winkel:

Hoela Hoep – Kinderkleding, Vrijheid 209, 2320 Hoogstraten